akceptuję płatności BLIK


Pierwsza konsultacja: 200 zł

Zajęcia terapeutyczne TSR/ Kid’s Skills: 180 zł

Zajęcia terapeutyczne prowadzone metodą IE Basic/Standard: 180 zł

Diagnoza psychologiczna: 400 zł

Diagnoza gotowości szkolnej: 400 zł

Diagnoza dysleksji: 400 zł

Obserwacja dziecka na terenie placówki: 300 zł

Mediacje: 250 zł

Tutoring: 150 zł

Konsultacja psychologiczna: 200 zł

Poradnictwo dla rodziców: 200 zł

Poradnictwo okołorozwodowe/ okołorozstaniowe: 200 zł